Mail của mình là: lecamlai@yahoo.com.vn (Vì mình ở Long An, rất xa chỗ Công ty Điểm Sáng Việt). Cám ơn!