Sự kiện quan trọng như vậy sao không thấy thông tin truyền thông nào lên tiếng ?Bạn nào biết thêm thông tin về sự kiện này, xin vui lòng cung cấp cho mọi người tham khảo ? Nge nói 1000 cái chuông nhỏ sau khi nhập linh đã được phân... (Xem thêm)

Nguyễn quốc cường

Tôi cũng muốn một cái chuông nhỏ, sáng nay phải đến Hoàng Thành dự lễ mới được.Không biết có cần giấy mời không ? Hôm kia qua Hoàng Thành Thăng Long, thấy chuông trống chiêng được để tại sân điện Kính Thiên, to lớn và quá hoành tráng. Lại có biển cúng tiến Trống Đại mang tên Ông Tô...
(Xem thêm)