Xin chào! Tôi đang sử dụng máy quay Sony HDD SR7, khi quay xong mot đoạn phim, xem lại trực tiếp trên màn hình LCD của máy thì có hiển thị ngày giờ quay đoạn phim đó. Nhưng khi chuyển (cut hoặc copy) vào ổ cứng máy tính để lưu và... (Xem thêm)

Bùi Văn Quang

bạn nên mua một cái TV book về cài vào máy có đị kèm với driver ban cài TVHome Media2 sau đó chuyển từ máy quay vào máy vi tính qua cổng AV là có ngày giờ ngay rồi ghi lại lưu vào máy