Sản phẩm nổi bật

styles

Bạn tìm đến cái SW nằm trên main,khi bạn tháo nắp pin ra thì SW hở--------máy tắt.Lâu ngày SW tiếp xúc không tốt sẽ gây hiên tương con O2mini hay bị reset.Bung máy ra,dùng tí RP-7 xịt vào SW đó là xong rồi ! Chú ý: SW=switch là cái công tắc nhỏ nằm trên main ,khi bạn tháo/đóng nắp...
(Xem thêm)