Sản phẩm nổi bật

member

Một hệ thống làm lạnh bằng chất lỏng bao gồm: bồn chứa nước (reservoir), trung tâm xử lí nhiệt (radiator), ống dẫn (hose), thiết bị bơm (pump). Có hãng chế tạo các bộ phận này rời nhau nhưng cũng có thể tích hợp chúng trong một khối cho gọn nhẹ. Khi muốn dùng hệ thống làm lạnh này,...
(Xem thêm)
Cách sử dụng máy tính tiền sam4s - ER- 380? Hiện tôi có 1 mày tính tiền hiệu Sam4s ER-380 Đã lâu không sử dụng...nên quên cách sử dụng... Vui lòng giúp đỡ tôi cài lại máy . Liên hệ email : nguyenngokhanhphi@gmail.com So... (Xem thêm)