Toi co may nguoi ban hoc lai xe oto o truong ky thuat nghe tai Ben Luc tinh Long An. Khi dang ky hoc thi duoc truong cho biet ngay thi sat hach cu the va sau 3,5 thang hoc tap thi duoc thi sat hach dung ngay da dinh ban dau. Trong... (Xem thêm)

Nguyen Thi Trang

THEO QUY ĐỊNH, THỜI GIAN ĐÀO TẠO GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B2 LÀ 90 NGÀY (THÔNG TƯ 07/2009/TT-BGTVT NGÀY 19/06/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT). VIỆC TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO PHỤ THUỘC VÀO KẾ HỌACH CỦA TỪNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE. VÌ VẬY ÔNG (BÀ) VUI LÒNG LIÊN HỆ LẠI NƠI ÔNG (BÀ) ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC ĐỂ...
(Xem thêm)