Chào mọi ngưới Mình mới sài BB 9900, không biết màn hình như vậy bị gì, chữ sau nhà mạng cứ nhảy lung tung Ae nào bị tình trạng này chỉ cách khắc phục với

thu

với lỗi đó bạn vào Options--> Cell Broadcasting ---> Bỏ dấu check ở mục Enable Cell Broadcasting. Save lại là xong