Sản phẩm nổi bật
màn hình bị lỗi, khi test lỗi thì báo lỗi 1 và 2. giờ các chỉ số trên màn hình trở về =0 và không hiện thị hình ảnh các đoạn cần. giờ không biết phải làm thế nào, muốn khôi phục cài đạt mà khi vào các mục cài đặt thì phải có mật... (Xem thêm)