nguyễn thị ngọc phương

Màn hình vi tính HANNSG ( HANNSGROUP ) là của ĐÀI LOAN Màn hình HANNSG đã đoạt nhiều giải thưởng tại Châu Âu, Châu Á và được nhiều tạp chí nổi tiếng về Công nghệ thông tin khuyên dùng