"The contents of this file connot be unpacked.The executable you are attempting to run has been corrupted.Please obtain another copy of the file,verify its integrity,and try again ". Khi mình cài driver card màn hình... (Xem thêm)

Nguyễn Hải Ngọc

Bạn vào web này download driver về cài lại, vì đĩa driver của bạn có vấn đề rồi. http://www.versiontracker.com/dyn/morein...