Sản phẩm nổi bật
Khi e chay xong chuog trih HDD regenerator thay no ghi: B-31bad sectors found; R-31 bad sectors recovered. bac nao hiu jai thjk jum em kai. noi ro jum va dac biet may e rat hay bi loi man hinh xanh va khoi dong lai nhiu lan.