Sản phẩm nổi bật
Đây là tình trạng rất phổ biến mà rất nhìu người đã post rất nhiều bài nhưng vẫn chưa tìm được cách khắc phục hoàn toàn . không lẽ dùng CARD ATI thì không chơi được CF à . [:(]

Chita

Bạn ơi! Tình hình xung đột giữa Game với các chương trình khác, với ứng dụng khác chỉ có nhà sản xuất Game mới có thể giải quyết được, và nghiên cứu thì không thể vài ngày . Hiện nay đã có một số bạn đưa ra các cách khắc phục rồi đó, có lẽ BQT thấy cách đó là đúng nên không trả lời...
(Xem thêm)