satthubongdem

1. Bấm Tools --> chọn Internet Options 2. Bấm nút Delete Cookie 3. Bấm nủt Delete Files 4. Chọn tab Advanced --> trong phần Settings đánh dấu tích để chọn lựa phần Disable Scrips Debuging --> bấm Apply --> OK 5. Cài lại hoặc Update Java