Máy nokia x6 của mình nó bị mất bô nhớ 32G cụ thể là : mình chọn vào xem bô nhớ chung E thì nó có gì hết chỉ hiện lên :bộ nhớ đang dùng . cắm cáp vào thì nó có hiện lên bộ nhớ nhưng ko có dung lượng . mình đã chạy lại chương trình... (Xem thêm)

Trần Nguyên Hải

bạn ơi khi chọn vào bộ nhớ thì nó hiên lên vậy chứ truy cập vào thì ko dc cắp cáp thì ko có có dung lượng luôn