Tran Quynh Nhung

Nói chung trước đây các máy bay đều muốn bay được cao hơn. Xét về mặt quân sự, trong cuộc không chiến nếu bay cao hơn máy bay địch thì có thể từ trên cao nhào xuống công kích kẻ địch thuận lợi hơn; còn đối với các máy bay oanh tạc và trinh sát nếu bay được cao thì càng có lợi hơn trong...
(Xem thêm)