Cho tôi hỏi thị trường chứng khoán có mấy loại ạh?

NGUYEN THI NGOC THUY

Có 2 loại:thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.Nhưng xét về thị trường thứ cấp thì có:3 loại: Sở giao dịch chứng khoán, Thị trường phi tập trung (OTC), và thị trường thứ 3. - Thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán): là thị trường trong đó việc giao dịch mua bán chứng khoán được...
(Xem thêm)