Sản phẩm nổi bật

rongden88

Với loại thẻ bình thường thì có 4 loại: - Loại vé: 1 tuyến trừ tuyến 54 - Loại vé: 1 tuyến (tuyến 54) - Loại vé: Liên tuyến không có tuyến 54 - Loại vé: Liên tuyến có tuyến 54 Trong mỗi loại thì lại chia làm 2 đối tượng ưu tiên và bình thường. Ngoài ra còn 1 loại thẻ nữa là của...
(Xem thêm)