Sản phẩm nổi bật

minhduc87

Hạn chế chủng loại hàng hóa nghĩa là công ty sẽ loại bỏ 1 tuyến hàng hóa hay 1 danh mục hàng hóa nao đó ra khỏi mặt hàng hàng hóa mà công ty kinh doanh do những mặt hàng không tiêu thụ được hoặc chậm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty.

smallgirl

Biến đổi chủng loại hàng hóa là việc công ty bổ sung thêm những sản phẩm mới vào trong mặt hàng kinh doanh của mình nhưng sản phẩm mới được tạo ra dựa trên việc làm khác đi ít nhiều so với sản phẩm hiện tại về kích thước, trọng lượng, kiểu dáng, bao gói, màu sắc ...