Sản phẩm nổi bật

Gà con

Phòng nghe của bác thế nào nếu hơi nhỏ, loa đặt dưới thấp thì bác nghe hơi bí đấy. Hôm trước em thử phối Stirling Gold với Accuphase nên mới biết, bác có phòng lớn và kê loa ngang tầm tai thì tiếng nó sẽ khác. Nếu bác muốn nghe đa dạng một chút thì ghép Accuphase đi và phối với Tannoy...
(Xem thêm)