meobay

Do hầu hết các nước đều có khuynh hướng bảo hộ nền sản xuất nông nghiệp của nước mình bằng cách dựng hàng rào thuế quan thật cao, đề ra những tiêu chuẩn khắt khe, đồng thời tăng cường trợ cấp cho nông dân trong nước nên nông sản thường là loại hàng hóa gặp nhiều trở ngại nhất trong thương...
(Xem thêm)