Sản phẩm nổi bật
Em mua men tiêu hóa uống nhưng khi đọc trên bao bì thấy thành phần chính là lactose bacillus. Theo em biết, lactose bacillus chỉ để hỗ trợ quá trình hấp thu sữa, nhưng trong ruột người gồm rất nhiều loại vi sinh vật khác nhau có... (Xem thêm)

tun cua di

Lactose bacillus em ghi không chính xác mà phải ghi là lactobacillus. Đây là tên một giống vi khuẩn, giống này có nhiều loài như lactobacillus acidophilus, lactobacillus bulgaricus... Sữa chua (còn gọi là yaourt) là sữa được cho lên men có vị chua nhờ một số loài vi khuẩn, trong đó có L....
(Xem thêm)