Sản phẩm nổi bật

le minh

Ngày nay bộ điều hòa không khí trên ô tô con nói chung và FORD escape nói riêng đều có lắp lọc gió. Chức năng lọc gió bao gồm: bộ lọc bằng than hoạt tính, bộ tách bụi, đèn diệt khuẩn. Ngoại trừ việc đổ bộ gom bụi dưới bảng tablo, không cần thiết tiến hành các công việc bảo dưỡng phức tạp...
(Xem thêm)