[:(][:(][:(][:(]

trai_ha_noi

Bạn đang dùng mạng nào,bạn ra trung tâm chăm sóc khách hàng của mạng đó báo họ giải mã cho hoặc làm lại sim mới,số vẫn nguyên là xong. Tuy vậy có một bất lợi khi làm lại sim là số liên lạc trong sim sẽ mất hết. Do đó bạn nhớ lưu số vào cả sim và máy nhé. Thân