Thực tế, có nhiều điểm tương đồng giữa một chiến lược choi xi to online với 1 chiến lược kinh doanh tốt, đặc biệt khi tách biệt giữa suy nghĩ ngắn hạn (chẳng hạn như tập trung vào việc liệu Bạn sẽ thắng hay thua trong mỗi ván)... (Xem thêm)