em ở quảng bình.đang muốn thử sức kinh doanh hàng online nữ. vốn ban đâu ko nhiều lắm nên muốn tìm mối sỉ rẻ và mỗi mẫu lấy 1 đến 2 cái để bán thử. nếu thuận lợi có thế kết hợp lâu dài. thanks. pm tại nick fb của e nhé