chào các bạn hiện tại mình muốn hợp tác kinh doanh game mà không biết bên nào phân phối game và hợp tác thế nào thì hiệu quả nhất mình thấy mảng này hiện tại rất hot