Hiện nay tôi đang kinh doanh Internet, máy tôi rất chậm chơi games online hay bị "lag " tôi muốn nâng cấp máy lên nhưng không biết phải nâng cấp thế nào cho mạnh. Nay tôi gửi cấu hình máy lên nhờ mọi người góp ý giúp... (Xem thêm)

congtu89

Còn tùy loại games nhưng cấu hình máy của bạn như vậy là quá thấp. Sau khi nâng cấp với các thiết bị đó xong, máy sẽ nhanh lên đang kể, tuy nhiên vẫn là khá thấp với hầu hết các games 3D. Và bạn cũng chỉ nên dùng Windows XP hoặc 2K thôi. Ngoài ra cũng lưu ý là với games online, việc lag...
(Xem thêm)