Sản phẩm nổi bật
Tôi có dự định mở một tiệm nét- game online tại khu vực quận 9 nhưng không hiểu rõ lắm về các thủ tục: xin giấy phép kinh doanh, thành lập công ty hay chon nhà mạng internet nào... Bạn nào đã từng làm tiệm nét, hay biết... (Xem thêm)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các thủ tục mở phòng Internet Kinh doanh dịch vụ Internet cũng như kinh doanh các ngành, nghề khác, phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Tùy theo loại hình kinh doanh mà người kinh doanh lựa chọn, việc làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau: -...
(Xem thêm)