Sản phẩm nổi bật
Gần đây mọi người có nhu cầu tìm mua trái phúc bồn tử nên mình có mong muốn tìm nơi cung cấp giá sỉ của trái này về tập tành kinh doanh bán lẻ, có bạn nào biết thì mách nhỏ dùm mình với nha, cảm ơn rất nhiều

Trần Thị Mỹ Linh

Mình dò tìm và mua thử nhiều nơi trên mạng và cả cửa hàng bên ngoài thì thấy là bên http://www.dalafruit.com/ bán phúc bồn tử tươi đỏ nhất, còn nguyên cuống luôn đó. Nghe đâu sắp tới bên này có cả các sản phẩm liên quan như rượu, mứt... bạn tìm hiểu thử nha