Sản phẩm nổi bật
Cho mình hỏi xe mình sirius yamaha đồng hồ xăng nó bị mát đó, do mình có gắng đèn đồng hồ 18 bóng , lúc gắn vào thì có tháo kim xăng ra (kn tháo dây điện) để gắn đèn sau đó lắp vào lại thì kim xăng luôn chỉ ở mức xăng đầy, dù... (Xem thêm)
Xe mình Sirius Yamaha đồng hồ xăng nó bị mát đó, do mình có gắng đèn đồng hồ 18 bóng , lúc gắn vào thì có tháo kim xăng ra (kn tháo dây điện) để gắn đèn sau đó lắp vào lại thì kim xăng luôn chỉ ở mức xăng đầy, dù trong bình chỉ... (Xem thêm)

nguyễn đình vinh

Xem lại phao có bị kẹt không ???