xao

tôi đã đănh tin này khá lâu. nhưng chẳng thấy bác nào trã lòi , thật hoi buồn, sốt ruột mình tụ đi tìm thợ sũa. quả thật cũng không khó gì chỉ rửa lại cái bình xăng con là đã thấy ok. ( đáng lẽ kỹ sư sym nên gợi ý) .hôm nay tôi tự trã lời thì thấy nhắn tin. . tôi xin copy lại lời...
(Xem thêm)