Mình thấy 1 số web người ta làm được chức năng là khi load hình lên web của họ mà hình đó vượt quá size yêu cầu thì lập tức web tự động resize sao cho vừa. Vật giá thì mỗi lần nhập mà lỡ vượt quá là "tịt" luôn! :) lại... (Xem thêm)

Phùng Văn Đông

Trên trang vật giá họ yêu cầu kích thước ảnh phải là 300x300 hoặc 500x500 bạn có thể dow zing chat về ở ứng dụng này co 1 cái rất hay đó là chụp ảnh tùy chọn kích thước b1: tạo add b2: đăng nhập zing chat b3: bắt đầu công việc chụp ảnh đầu tiên bạn mở tấm ảnh cần chụp nên...
(Xem thêm)