Nguyen Thi Trang

Bỏ túi chút kinh nghiệm học môn Văn nào! Môn Văn là một trong những môn bắt buộc của các kì thi tuyển sinh và chuyển cấp. Thế nhưng trên thực tế, số lượng học sinh học tốt môn Văn ngày càng có xu hướng giảm đi. Được biết, môn Văn là một môn không quá khó nhưng điểm số lại...
(Xem thêm)