Nguyen Thi Huyen Trang

Sau khi mọi người mua sản phẩm, họ có thể sợ rằng họ đã có quyết định sai lầm. Sự hối tiếc của khách hàng diễn ra không phụ thuộc vào độ lớn của hàng mua. Đa số các bãi bỏ hay trả lại hàng xảy ra vì sự hối tiếc của khách hàng. Mọi hành động hay thông tin mà công ty có thể đưa ra hay cung...
(Xem thêm)