Sản phẩm nổi bật
Công việc của tôi liên quan đến việc phải mở thẻ nhớ thường xuyên nhưng vào khoảng 1 tuần nay tôi gặp 1 vấn đề không giải quyết được. Tôi mở liên tiếp 3 thẻ nhớ XD trên pc của máy olympus nhưng thẻ nào của đòi format, nhưng để vào... (Xem thêm)

lu mo

Gửi bạn, mình góp ý cho bạn chút về thẻ XD. thẻ XD thường hay bị lỗi vậy do lấy thẻ ra vảo nhiều lần. cho nên ban làm như sau : cắm cable vào máy chụp hình kết nối pc , sau đó thực hiện sao lưu hình ảnh vào pc. ( sẽ chép đucợ hình ảnh mà ko bị báo fomat do lúc đó máy sẽ nhận thẻ wa ...
(Xem thêm)