Sản phẩm nổi bật
Em có một khuôn mặt không ăn ảnh, mỗi khi chụp ảnh xong em thấy rất thất vọng vì thế em rất ít chụp ảnh, thường lánh mỗi khi chụp ảnh với các bạn. Em rất buồn. Có cách nào khắc phục không ạ?

partnerit

Điều quan trọng nhất đối với bạn bây giờ là tự tin thôi, dù bạn có chụp xấu hay đẹp gì thì cũng là bạn mà, tự tin lên nhé