Sản phẩm nổi bật

thu

1. Chọn táo tươi, không xốp, có màu sáng tự nhiên, loại táo này sau khi cắt sẽ tươi lâu hơn. 2. Cắt táo trong nước. 3. Phết một lớp acid lên bề mặt vừa cắt. Một số loại acid có thể sử dụng: - Ascorbic acid, còn gọi là vitamin C. Sử dụng vitamin C dạng...
(Xem thêm)