Mình gõ font CURLZ và bảng mã là unicode trong PS CS3 thì ko được, nhưng gõ trên Word thì được. Vậy cho mình hỏi nguyên nhân và cách khắc phục lỗi đó. Mình xinh cảm ơn nhiều!

Trịnh Thế Thao

Dùng Unikey : chọn: font VNI Kiểu gõ: VNI Windows trong Unikey