Sản phẩm nổi bật

thanh

Hiện tượng đó là do chúng ta lựa chọn MCB cho từng khu vực không hợp lý, không đảm bảo được tính chọn lọc ngắt điện khi có sự cố. Để khắc phục hiện tượng trên bạn cần phải thiết kế và chọn MCB sao cho khi sự cố xảy ra ở khu vực nào thì chỉ ngắt điện ở...
(Xem thêm)