Xin hỏi khi em chạy chương trình turbo C mà nó thông báo không mở được các file bao gồm stdio.h thì em phải làm gì để khắc phục sự cố này. Em đã search trên mạng và tìm được bài viết có nhwacs đến lỗi đó nhưng nó không hề nói rõ... (Xem thêm)

jkfshrjkg

Cách giải quyết tốt nhất lỗi này là bung lại bộ cài của C++ và khi cài đặt để tất cả ở chế độ mặc định.