Sản phẩm nổi bật
Em muốn vẽ hình không gian đó. Giúp em với mọi người ơi..........

Dương Văn Linh

Nếu là tủ kính ốp tường mình nghĩ bạn nên vẽ bằng tay thì sẽ nhanh hơn. Chỉ cần tư duy 1 chút kết hợp với 1 chút kiến thức về hình học không gian là được vì mình nghĩ thiết kế tủ kính không phức tạp lắm. Sau khi vẽ xong bạn chỉ mang ra các tiệm cơ khí hay các quán làm tủ kính là họ sẽ...
(Xem thêm)