Sản phẩm nổi bật

Suachua

Máy giặt Trước hết, hãy luôn kiểm tra xem có để quên chìa khóa, bật lửa thậm chí điện thoại trong các túi quần, áo trước khi bỏ quần áo vào máy giặt không. Những đồ vật cứng như vậy có thể làm hại hoặc vỡ trống giặt. Ngay cả khi những thứ này không làm trống giặt bị hỏng...
(Xem thêm)