Vấn đề về pin 5230?

22/01/2012 - 07:53 trong Symbian

THUA CAC B,M DANG DUNG PIN BL - 5J CHO CON 5230,NHUNG SAC PIN 1NGAY / LAN. XIN CHU THICH THEM DA TAT 3G DO SANG VUA PHAI M MUA O TIEN CUONG MOBILE,CHO DUONG THAI HA VAY THEO CAC B PIN DEU PHAI KEM PHAI K?