Sản phẩm nổi bật

tun cua di

Được bạn nhé. Bạn đem ra bưu điện gần nhất gủi cho tiện. Tiền phí sẽ tính theo số kg sản phẩm.

Vấn đề về pin 5230?

22/01/2012 - 07:53 trong Symbian

THUA CAC B,M DANG DUNG PIN BL - 5J CHO CON 5230,NHUNG SAC PIN 1NGAY / LAN. XIN CHU THICH THEM DA TAT 3G DO SANG VUA PHAI M MUA O TIEN CUONG MOBILE,CHO DUONG THAI HA VAY THEO CAC B PIN DEU PHAI KEM PHAI K?