Nói đến cái tên bếp gas hồng ngoại nhiều người sẽ thắc mắc là đã gas sao lại còn hồng ngoại nhỉ? và nó khác biệt với bếp gas mình đang dùng như thế nào? Hồng ngoại thì phải sử dụng điện sao lại gọi là bếp gas, thấy quảng cáo không... (Xem thêm)