Sản phẩm nổi bật
Chào các bạn! Các bạn cho mình hỏi là học đại học ở các trường đại học của Trung Quốc, Hong Kong, Singapore bên nước họ, thì điểm đậu tốt nghiệp là mấy điểm, có phải chỉ cần 5 điểm là đậu lấy bằng tốt nghiệp đại học giống như... (Xem thêm)

Thien Minh

Mình đang học đại hoc tai Hong Kong, muốn tốt nghiệp cử nhân, bạn phải trên GPA 2.0/4.0, muốn tốt nghiep danh dự loại 3, thì trên từ 2.2-2.7 GPA, muốn tốt nghiệp danh dự loại 2, bậc 2 thì GPA từ 2.7-3.2, danh dự loại 2 bậc 2 thì từ 3.2-3.7, danh dự loại 1 thì trên 3.7. Thạc sĩ...
(Xem thêm)
Em hiện đang học lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Em dự định năm sau sẽ sang du học tại Canada. Em có một người anh và một người chị ở Canada, có nhà ở và việc làm. Ba em năm nay vừa mới nghỉ hưu nhưng ba em có để... (Xem thêm)