Trần Việt Hoàng

Tiền nào của ấy thôi bạn ạ. Bạn muốn đeo kính thì nên vào hiệu kính mà mua cho nó chắc. Con mắt vô giá bạn ạ