Sản phẩm nổi bật
Phụ tùng của máy móc thiết bị bị hỏng và phải gửi ra nước ngoài để sửa chữa, sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam có phải nộp thuế xuất nhập khẩu không?

Nguyen Thi Huyen Trang

Căn cứ điều 14 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài thì phụ tùng của máy móc thiết bị được phép tạm xuất tái nhập...
(Xem thêm)
[size_6]Chúng tôi chuyên sản xuất hàng mỹ nghệ, bận nào có mối nhập hàng chỉ tôi nhé sẽ trích % hậu hĩnh[/size_6]