Sản phẩm nổi bật
Xin trả lời giúp em câu hỏi này ! nó khó quá ? có thể gửi câu trả lời qua mail nay : dvcbkdn@gmail.com em cảm ơn ạh!!!

ghjhgj

Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. Trước dân tộc là các hình thức cộng đồng tiền dân tộc như thị tộc, bộ lạc, bộ tộc. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã dẫn tới sự ra đời và phát triển của các nhà nước dân tộc tư bản chủ ...
(Xem thêm)