Sản phẩm nổi bật
Vui lòng cho hỏi nếu không dùng đầu đĩa mà tôi chỉ kết nối amli +loa với máy tính thì có thể mở FM được không ? Nếu được thì cọng dây phía sau giống ngõ vào của truyền hình cáp thì kết nối vào đâu ? Rất biết ơn nếu quý... (Xem thêm)